Comuna Izvoru Berheciului, prin intermediul serviciilor:

– protectie si asistenta sociala;

– taxe si impozite;

– evidenta populatiei si stare civila;

– evidenta electorala,

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale. Primaria are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, securitate sociala, stare civila, evidenta electorala.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea desfasurarii activitatii in bune conditii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Primaria comunei Izvoru Berheciului şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritati publice centrale si locale, ANAF, AEP, DGASPC.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Primariei comunei Izvoru Berheciului.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.