Nr: 11 din: 28 Ianuarie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante