Nr: 2 din: 05 Ianuarie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza de care beneficiaza
dl. SCÎNTEI PETRU – magaziner Compartiment Deservire