Nr: 3 din: 05 Ianuarie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza de care beneficiaza
dna. MATEES ELENA – bibliotecar Compartiment Cultura