Nr: 56 din: 26 Martie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar
„Invatamant preuniversitar ” din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Izvoru Berheciului pe anul 2015