Nr: 64 din: 31 Martie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind împuternicirea dlui. Ciocodeiu Sorin-Ghiorghita si a dnei. Cristofor Tatiana – functionari publici in cadrul aparatului de specialitate al primarului de a avea acces în sistemul informatic al Registrului Electoral