Nr: 28 din: 01 Martie 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Izvoru Berheciului, pânã la data aprobãrii, în conditiile legii, a noii documentatii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018