Nr: 16 din: 10 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoru Berheciului, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului