Nr: 27 din: 27 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind dezlipirea imobilului-teren din domeniul public al U.A.T. Comuna Izvoru Berheciului identificat cu numărul cadastral 63087 înscris în Cartea Funciară nr. 63087