Nr: 28 din: 31 Mai 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCLprivind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele
servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare