Nr: 29 din: 27 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare -operare instalaţii nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.