Nr: 30 din: 30 Mai 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.”