Nr: 35 din: 27 Iunie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea investitiei ,, Modernizare drumuri locale sate Obarsia, Antohesti, comuna Izvoru Berheciului, judetul Bacau’’, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investitie