Nr: 36 din: 31 Iulie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea H.C.L. Izvoru Berheciului nr. 27/12.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de alimentare
cu apă al comunei Izvoru Berheciului, judetul Bacau