Nr: 40 din: 30 Iunie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare cu privire la atestarea completarii Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Izvoru Berheciului, judeţul Bacău