Nr: 52 din: 14 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoru Berheciului, județul Bacău”.