Nr: 53 din: 30 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Lungu Vasile
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a decesului și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al comunei Izvoru Berheciului