Nr: 60 din: 22 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

HCL privind aprobarea Cererii de finanţare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiţii: ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoru Berheciului, județul Bacău”