Nr: 62 din: 22 Decembrie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

cu privire la aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului
privat al comunei Izvoru Berheciului, judetul Bacau