Nr: 62 din: 26 Octombrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare cu privire la însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Izvoru Berheciului, judeţul Bacău