Nr: 69 din: 27 Septembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea condiţiilor de emitere a acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare și/sau acces în zona drumurilor publice de interes local din comuna Izvoru Berheciului, judeţul Bacău, pentru implementarea proiectului ,,Infiinţare capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în comuna Izvoru Berheciului, judeţul Bacău’’