Nr: 86 din: 28 Noiembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind participarea comunei Izvoru Berheciului la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1431 din 1 noiembrie 2023 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia: ,,Infiintare capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile in Comuna Izvoru Berheciului, Judetul Bacau”