Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 11 din: 25-Ianuarie-2024
Hotarare cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadrelor didactice din comuna
Izvoru Berheciului, judetul Bacau, pentru luna decembrie 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 25-Ianuarie-2024
Hotarare cu privire la însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Bacău a ACoR

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind organizarea Concursului de istorie a României cu elevii Scolii ,,C-tin Moscu``
cu ocazia ȋmplinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind stabilirea cuantumului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de venit minim de incluziune, care include componenta de ajutor de incluziune, pentru anul 2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, conform art. 85 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind organizarea Reţelei şcolare pentru anul scolar 2024 - 2025 a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat din comuna Izvoru Berheciului, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 4 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Izvoru Berheciului, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 3 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare cu privire la aprobarea Organigramei si a Statului de functii
la nivelul comunei Izvoru Berheciului, judetul Bacau pentru anul 2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 2 din: 09-Ianuarie-2024
Hotarare privind aprobarea numărului de posturi pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 64
Rezultate 634
1 2 3 64
Go to Top