Nr: 3209 din: 09 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza
anual pe baza ratei inflatiei aplicabile in anul 2021