Nr: 43 din: 31 Octombrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea Inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Izvoru Berheciului