Nr: 77 din: 14 Noiembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoru Berheciului, județul Bacău”