Nr: 4195 din: 31 Octombrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza
anual pe baza ratei inflatiei aplicabile in anul 2019