Nr: 36 din: 27 Iunie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea investitiei ,,Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in satele Izvoru Berheciului, Baimac, Otelesti, Padureni - comuna Izvoru Berheciului, judetul Bacau’’, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investitie