Nr: 1646 din: 09 Mai 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare si aprobarea vânzării imobilului – ,,Clădire Primărie – construcţie veche și teren aferent’’ situat în sat Izvoru Berheciului, str. Principală nr. 131, nr. cadastral 63098, apartinand domeniului privat al comunei Izvoru Berheciului